Be­tin­get fængsel for trus­ler mod jø­der

BT - - NYHEDER -

En 48- årig mand blev i går ble­vet idømt 60 da­ges be­tin­get fængsel ved Ret­ten i Glo­strup for at ha­ve frem­sat en se­rie stærkt an­ti­se­mi­ti­ske ud­ta­lel­ser i en Fa­ce­book- grup­pe, han hav­de op­ret­tet. Grup­pen hed ’ Død over jø­de­r­ne’ og blev op­ret­tet i juli 2014. An­kla­ge­myn­dig­he­den hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti vur­de­re­de, at ud­ta­lel­ser­ne hav­de så stærk ka­rak­ter af pro­pa­gan­davirk­som­hed, at man kræ­ve­de en skær­pet straf til den 48- åri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.