To fra ban­de an­holdt i Her­lev

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et gen­nem­ført e i går ef­ter­mid­dag en stør­re ak­tion i Her­lev, hvor to ban­de­med­lem­mer er ble­vet an­holdt. Det for­tæl­ler po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Skov fra Kø­ben­havns Po­li­ti til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Han for­kla­rer, at an­hol­del­ser­ne ik­ke har re­la­tion til ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar. Der­i­mod er der ta­le om en vå­bensag, hvor de to var ef­ter­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.