’’

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR -

Jeg har ik­ke væ­ret så me­get om­kring dem, som jeg ger­ne vil­le. På den an­den si­de kan jeg og­så si­ge, at jeg ik­ke er ty­pen, som vil­le ha­ve bør­ne­ne tæt på mig he­le ti­den

Dron­ning Mar­gret­he om si­ne børn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.