RGRETHE -

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

TORS­DAG 16. APRIL 2015 al­drig hav­de fo­re­stil­let sig en fransk­mand i fa­mi­li­en. Og he­le Dan­mark over­gav sig – i før­ste om­gang i hvert fald – fuld­stæn­dig til den flot­te Hen­ri – el­ler chéri, som Dron­nin­gen kal­der sin el­ske­de i et to­ne­fald så ko­ket, at det er umu­ligt at tro, at par­ret al­le­re­de kan fejre guld­bryl­lup om to år.

He­le Dan­marks dron­ning Mar­gret­he fyl­der i dag 75 år. Der er fest og ar­ran­ge­men­ter he­le da­gen til ære for Dron­nin­gen. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.