’’

BT - - MERE NÆSTE SIDE -

Mi­ne bør­ne­børn får nok ik­ke li­ge så me­get tid, som man­ge an­dre bør­ne­børn gør. Men jeg glæ­der mig enormt over dem, det er nog­le her­li­ge unger

Dron­ning Mar­gret­he om si­ne bør­ne­børn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.