Kron­prin­s­par­ret af­lø­ser Hen­rik

BT - - DRONNING MARGRETHE – 75 ÅR - BNB

Dron­ning Mar­gret­he kom­mer ik­ke til at kø­re gen­nem Kø­ben­havn i en­som ma­jestæt i dag.

Hun ledsa­ges af kron­prin­s­par­ret, som er­stat­ter prins Hen­rik, der på grund af syg­dom har meldt af­bud til fest­lig­he­der­ne i an­led­ning af Dron­nin­gens 75- års fød­sels­dag. Det op­ly­ser kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Ka­ret­tu­ren be­gyn­der klok­ken 12.30 fra Ama­li­en­borg, hvor Dron­nin­gen klok­ken 12 vi­ser sig på bal­ko­nen med sin nær­me­ste fa­mi­lie. Tu­ren slut­ter ved Kø­ben­havns Rå­d­hus, hvor over­borg­me­ster Frank Jensen ( S) ta­ger imod fød­sel­a­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.