DET VIL DE KON­TROL­LE­RE

BT - - NYHEDER -

Skul­der­sår hos sø­er. 200 be­sæt­nin­ger af blan­de­de stør­rel­ser og fra he­le lan­det vil få uan­meldt be­søg Pat­te­gri­se­af­liv­ning. I 30 be­sæt­nin­ger vil man ob­du­ce­re dø­de pat­te­gri­se for kra­nie­brud og blød­nin­ger i hjer­nen for at kon­trol­le­re, om af­liv­nings­me­to­den har væ­ret god nok Pat­te­gri­se- triv­sel i før­ste le­veu­ge. I 150 be­sæt­nin­ger vil kon­trol­len kig­ge på op­stald­ning af pat­te­gri­se her­un­der di­e­giv­nings­plads, ka­stra­tion, ha­le­ku­pe­ring mv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.