Stolt over idéen

BT - - NYHEDER -

Det var den tid­li­ge­re eu­ro­pa- par­la­men­ta­ri­ker fra SF Emi­lie Turu­nen der i sin tid frem­sat­te for­sla­get om ung­doms­ga­ra­tien. På det so­ci­a­le me­die Twit­ter skrev hun i 2013:

’ EU ved­ta­ger ung­doms­ga­ran­ti! Udd, job, prak­tik el opkval ef­ter 4 mdr ar­bejds­løs­hed. Stolt over at ha­ve født ide­en!’ Iføl­ge tv2. dk sag­de hun: ’ Ung­doms­ga­ran­tien kan gø­re en ko­los­sal for­skel for Eu­ro­pas un­ge.’

Hun er­klæ­re­de sig sam­ti­dig stolt over, at det for­slag, hun selv hav­de frem­sat, blev til vir­ke­lig­hed.

’ Det er et am­bi­tiøst og dyrt til­tag. Men af­gø­ren­de nød­ven­digt, hvis ik­ke vi skal ta­be en ge­ne­ra­tion til ar­bejds­løs­hed,’ sag­de hun iføl­ge tv2. dk.

Emi­lie Turu­nen har si­den for­ladt po­li­tik og øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen.

ufjo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.