’’

BT - - NYHEDER - Per Tho­mas­sen, po­li­ti­in­spek­tør fra Sal­ten Po­li­ti

Der er grund til at tro, at der er fle­re. Der kan væ­re an­dre, som ik­ke er klar over, at de­res kre­dit­kort er ble­vet misbrugt

Han for­tal­te, han var it- eks­pert med bag­grund hos IBM og Mi­cro­soft. Tid­ligt i for­hol­de­ne til kvin­der­ne til­bød han der­for at ’ ryd­de op’ i kvin­der­nes com­pu­te­re for at gø­re dem hur­ti­ge­re.

Fre­dag blev dan­ske­ren an­holdt af norsk po­li­ti, og hans bopæl blev ransa­get. Han er nu mistænkt for bå­de bed­ra­ge­ri og brud på da­ta­sik­ker­he­den.

» Han er af­hørt og har er­kendt det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.