’’

BT - - KULTUR - Eric To­le­da­no, fil­min­struk­tør

Jeg blev me­get be­rørt af at hø­re, at dan­ske­re hjalp jø­de­r­ne med at flyg­te til Sve­ri­ge. At så man­ge dan­ske­re hjalp så man­ge jø­der

ven­hed, « si­ger Eric To­le­da­no til BT.

» Jeg blev stærkt be­rørt, først af ak­tio­nen mod Char­lie Heb­do og der­ef­ter de to epi­so­der i Kø­ben­havn. Når vi rej­ser, gør vi en dyd ud af at ’ for­nem­me’ de lan­de, vi kom­mer til, så det ik­ke ba­re er luft­havn og ho­tel. Da vi fik mu­lig­he­den for at kom­me til Kø­ben­havn, skynd­te vi os at la­ve en af­ta­le om at se de to ste­der, der blev ramt af ter­ror.

» Jeg ane­de ik­ke før i af­tes ( tirs­dag, red.), hvor me­get dan­sker­ne gjor­de for jø­de­r­ne un­der kri­gen. At man spe­ci­fikt skjul­te jø­der, hjalp jø­de­r­ne med at gem­me pen­ge og vær­di­gen­stan­de. Jeg blev me­get be­rørt af at hø­re, at dan­ske­re hjalp jø­de­r­ne med at flyg­te til Sve­ri­ge. At så man­ge dan­ske­re hjalp så man­ge jø­der. Det er ik­ke den hi­sto­rie, vi som jø­der er vant til at hø­re. Jeg er dybt be­rørt,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.