Sort- hvidt dra­ma hæm­mes af kli­che­er

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

’ Bla­ck or Whi­te’ DRA­MA *** ***

Præ­cis som tit­len an­ty­der det, mang­ler den­ne vel­me­nen­de ame­ri­kan­ske fi lm med Ke­vin Cost­ner i ho­ved­rol­len nog­le grå nu­an­cer.

Si­den de­res 17- åri­ge dat­ter dø­de i bar­sels­sen­gen, har ad­vo­ka­ten El­li­ot An­der­son ( Cost­ner) sam­men med sin ko­ne Ca­rol op­dra­get de­res nu syv- åri­ge bar­ne­barn Eloise.

Nu ind­træff er tra­ge­di­en igen. Ca­rol bli­ver dræbt ved en tra­fi ku­lyk­ke. El­li­ot er ale­ne. Og snart mel­der Elois­es sor­te far­mor sig på ba­nen.

Ra­cis­men i USA

Far­mor vil ha­ve fuld for­æl­dre­myn­dig­hed over Eloise, der li­ge­som Ba­ra­ck Oba­ma er bå­de sort og hvid. I USA, hvor ra­cis­men desvær­re sta­dig le­ver, er det en vig­tig pro­b­le- ma­tik. Men selv­om især Ke­vin Cost­ner gør sit bed­ste og fi nder uven­te­de nu­an­cer i sin rol­le, så er hæm­mes fi lmen af alt for man­ge kli­ce­er og for­ud­si­ge­li­ge pro­blem­stil­lin­ger og der­til­hø­ren­de løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.