’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Nog­le gan­ge kan man og­så ba­re gri­ne af tin­ge­ne, for­di det er så langt ude

Men når snak­ken fal­der på NFL- su­per­stjer­nen J. J. Watt, man­den, som har sendt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på end­nu en rund­t­ur i den ver­den­s­oms­pæn­den­de me­di­e­møl­le, bli­ver der klap­pet i. Næ­sten i hvert fald.

He­le ver­den spe­ku­le­rer li­ge nu i dig og J. J Watt. Kan du gø­re os lidt klo­ge­re på, hvad der er op og ned mel­lem jer to?

» Nej, det kan jeg ik­ke, « ly­der Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is kort­fat­te­de svar, der sup­ple­res af et smil, som er fri­sten­de at tol­ke på.

Den enor­me NFL- me­ga­stjer­ne på knap to me­ter og 130 ki­lo mu­skel­mas­se blev før­ste gang set sam­men med Dan­marks ten­nis­dron­ning sid­ste man­dag til den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.