Mu­lig­he­der

Te træ­ner­navn lan­de? BT ta­ger en over­fl yv­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Det dan­ske lands­hold RB Leipzig Lek­hwiya SC Qa­ta­rs lands­hold

TORS­DAG 16. APRIL 2015

DBU SKAL NÆ­STEN

SPA­NI­EN BY­DER NÆP­PE

på in­ter­es­san­te mu­lig­he­der for Laud­rup i den­ne om­gang, men det kan Tys­kland gø­re. Vold­somt am­bi­tiø­se RB Leipzig, der i dag hu­se­rer i 2. Bun­des­liga, vil op på øver­ste hyl­de. Og de vil derop med en træ­ner med et stort navn.

DEN BED­STE MU­LIG­HED

VIL LAUD­RUP IK­KE

spør­ge Mi­cha­el Laud­rup, om han vil ha­ve Mor­ten Ol­sens job. Men spørgs­må­let er, om det sker al­le­re­de nu – og om Laud­rup vil ha­ve job­bet. En fo­re­spørgsel fra DBU Al­lé til Qa­tar bør dog væ­re et sik­kert bet.

lig­ger for­ment­lig i en for­læn­gel­se. Klub­ben står klar med en ny, for­bed­ret og gul­dran­det kon­trakt. Laud­rup skal ba­re tak­ke ja til end­nu et år el­ler to i ør­ke­nen.

fort­sæt­te i Lek­hwiya, men ger­ne fort­sæt­te li­vet og det øko­no­mi­ske even­ty r i skat­te­fri Qa­tar, er et job som land­stræ­ner i ør­ken­sta­ten ik­ke en umu­lig­hed. Den nu­væ­ren­de land­stræ­ner hæn­ger i en ty nd tråd, og for­bun­det jag­ter et stort navn. En­ter Laud­rup?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.