KL­OPP OG DE 7 F

Jür­gen Kl­opp an­non­ce­re­de over­ra­sken­de i går, at han for­la­der Borus­sia

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

PO­RTRÆT

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Jür­gen Kl­opp er nok en af fod­bol­dens mest ka­rak­te­ri­sti­ske per­son­lig­he­der, men i næ­ste sæ­son kom­mer han ik­ke til at vi­se sig frem hos Dort­mund.

Træ­ne­ren har få­et sin kon­trakt op­hæ­vet med klub­ben, for­di han ik­ke læn­ge­re fø­ler sig som ’ den per­fek­te træ­ner for den­ne her ek­stra­or­di­næ­re klub’, som han for­tal­te på gårs­da­gens pres­se­mø­de. Ty­ske Bild hav­de el­lers spe­ku­le­ret i, at Kl­opp var kom­met på kant med klub­bens le­del­se og der­for øn­ske­de at stop­pe to år før tid for at ta­ge et sab­bat- år.

Det er ik­ke til­fæl­det, for­sik­re­de den snart for­hen­væ­ren­de Dort­mund­træ­ner, der næp­pe får pro­ble­mer med at fin­de et nyt job.

Fle­re af de stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­ber h a r nem­lig tid­li­ge­re vist in­ter­es­se for Kl­opp, og de vil nok for­sø­ge at over­be­vi­se den ka­ri­ma­ti­ske ty­sker om at skrot­te lig­ge­sto­len for at sæt­te sig til­ba­ge i træ­ner­sæ­det, hvor­fra han har gjort fle­re op­sigtsvæk­ken­de ting gen­nem si­ne syv år som Dort­mund- træ­ner.

Her er de syv skø­re­ste.

LI­GE SÅ SEN­TI­MEN­TAL KL­OP

mi­cd@ bt. dk li­ge­så vild og vold­som kan han Dort­mund scorer. Skyg­ge­boksn et bud på en ju­bels­ce­ne. En luss de­tag på to spil­le­re har væ­ret a of­test ’ nø­jes’ han blot med at lø kraft op og ned ad si­de­linj­en fo dem, der nu står i vej­en. » Jeg har fak­tisk ska­det mig selv punkt, da jeg jub­le­de. Det er ret har Kl­opp for­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.