Kl­opp lan­der i Man­che­ster Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Jür­gen Kl­opp har bedt om at bli­ve løst fra sin kon­trakt i Dort­mund, og ad­skil­li­ge stor­klub­ber for­ven­tes at bej­le til træ­ner­fæ­no­me­net.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe har Man­che­ster Ci­ty som fa­vo­rit­ter til at sik­re sig ty ske­rens un­der­skrift . Så­le­des er den en­gel­ske stor­klub helt ne­de i od­ds 2,25 med Li­ver­pool som næst­bed­ste bud i seks gan­ge pen­ge­ne.

» Han har vun­det fl ere mester­ska­ber, og Kl­opp har for­må­et at sæl­ge spil­le­re til tårn­hø­je pri­ser i en klub med be­græn­se­de mid­ler. Vi me­ner, at han nu gør klar til at over­ta­ge ro­ret i en stor­klub, og det bli­ver spæn­den­de at se, hvad han kan dri­ve det til, når pres­set bli­ver stør­re, og han får fl ere pen­ge mel­lem hæn­der­ne, « si­ger od­ds­sæt­ter Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Blandt de me­re fræk­ke bud er Ju­ven­tus og Schal­ke 04 til 35 gan­ge pen­ge­ne.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.