2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Di­na­mo Kiev har gjort rent bord så langt på eget græs i Eu­ro­pa Le­ague, og selv om mod­stan­den må­ske ik­ke har væ­ret fra øver­ste hyl­de, så var 5- 2 over Ever­ton sta­dig gan­ske im­po­ne­ren­de. Vær­ter­ne kan kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling, og mø­der et Fi­o­ren­ti­na- hold med pil nedad. Først røg man ud af po­ka­len til Ju­ven­tus, in­den man le­ve­re­de en elen­dig ind­sats og tab­te klart i Na­po­li. Man har en re­la­tivt lang fra­vær­s­li­ste samt for­sva­re­ren Jo­se Ba­san­ta i ka­ran­tæ­ne, så der bør ik­ke væ­re den sto­re tvivl om, at vær­di­en hér er på sejr til Di­na­mo Kiev.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.