1,76

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bas Dost lig­ne­de læn­ge det helt sto­re an­grebs­fund i den­ne sæ­son, men den hol­land­ske sen­sa­tion er i den grad lø­bet tør for ener­gi. Fak­tisk er han gå­et må­l­løs fra ba­nen i de se­ne­ste ot­te kam­pe for Wol­fsburg, og han er hel­ler ik­ke straf­fe­parks­skyt­te for Wol­fsburg. I fi re af de ot­te se­ne­ste kam­pe er han og­så pil­let ud før tid, og der­til kom­mer, at han hel­ler ik­ke har le­ve­ret spe­ci­elt godt i Eu­ro­pa, hvor han blot har sco­ret én gang i syv for­søg. Så alt an­det li­ge er det svært at se, at man skal ha­ve så pænt et od­ds på, at Bast Dos går må­l­løs fra ba­nen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.