En ny Kel­ler­man

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING

Si­den Ro­bert Han­sen blev kørt på ho­spi­ta­let midt i fo­re­stil­lin­gen ’ Dir­ty dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal tirs­dag aft en, har hans så­kald­te un­der­stu­dy Jeff Schjer­lund ta­get over i Ro­bert Han­sens fra­vær i rol­len som Neil Kel­ler­man.

Al­le sku­e­spil­ler­ne i fo­re­stil­lin­gen har en un­der­stu­dy, som i for­vej­en er med i fo­re­stil­lin­gen, og som del­ta­ger i al­le prø­ver. I til­fæl­de af syg­dom kan han el­ler hun træ­de til, så fo­re­stil­lin­gen sta­dig kan kø­re.

Per­ma­nent er­stat­ning

Men nu, hvor det er klart, at Ro­bert Han­sen ik­ke kom­mer til­ba­ge i ’ Dir­ty dan­cing’, bli­ver det Si­gurd le Dous, der over­ta­ger Ro­bert Han­sens rol­le som Neil Kel­ler­man i Ti­vo­lis Kon­cert­sal, så Jeff Schjer­lund kan pas­se sin egen rol­le.

Le Dous har blandt an­det spil­let kri­mi­nal­be­tjent i ’ For­bry­del­sen 3’ og end­vi­de­re haft tv- rol­ler i ’ Bor­gen’, ’ Tids­rej­sen’ og ’ Badehotellet’.

Han er ud­dan­net fra Aar­hus sku­e­spil­ler­sko­le 2009 og har blandt an­det med­vir­ket i en ræk­ke te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger på Aar­hus Te­a­ter, Bag­gårdTe­a­tret, Te­a­ter 770 samt Aal­borg Te­a­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.