Hvor­for er valg­pla­ka­ter ble­vet ke­de­li­ge og hu­mor­for­lad­te?

BT - - DEBAT -

Når val­get er ud­skre­vet, myl­drer valg­pla­ka­ter­ne frem og over­dæn­ger væl­ger­ne med ven­li­ge an­sig­ter og me­re el­ler min­dre fæn­gen­de slo­gans. Bo­gen præ­sen­te­rer en ræk­ke mar­kan­te valg­pla­ka­ter fra de se­ne­ste 100 års valg­kam­pe. De for­tæl­ler et styk­ke dan­marks­hi­sto­rie og af­spej­ler en vold­som ud­vik­ling, hvor valg­pla­ka­ter­ne fra at ha­ve væ­ret små kunst­vær­ker i dag oft est er ke­de­li­ge og hu­mor­for­lad­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.