Til lyk­ke til lands­mo­de­ren

BT - - DEBAT -

Den fol­ke­li­ge op­bak­ning til mo­nar­ki­et er be­mær­kel­ses­vær­digt stor, og­så selv­om mo­nar­ki­et som sty­re­form umid­del­bart fo­re­kom­mer at væ­re bå­de ude­mo­kra­tisk og for­æl­det. Men der er ik­ke man­ge re­pu­bli­ka­ne­re i Dan­mark, og det skyl­des ale­ne dron­ning Mar­gret­he. Hun hø­rer til blandt Eu­ro­pas mest respek­te­re­de mo­nar­ker.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.