Træk na­zi­kor­tet til­ba­ge

BT - - DEBAT -

Hvad er hen­sig­ten med den pla­kat ud over at pir­ke til væl­ge­rens in­dre svi­ne­hund? Hvad kan det bru­ges til i vo­res po­li­ti­ske de­bat? Er de kon­ser­va­ti­ve så udtømt for po­li­tisk kre­a­ti­ve bud på frem­ti­den, at na­zi­kor­tet ses som ud­vej­en til gen­valg? (...) Et svar er sik­kert: De kon­ser­va­ti­ves pla­kat­kunst vil ra­di­ka­li­se­re fl ere un­ge mus­li­mer, end dem, der nu er på det au­to­ri­tæ­re skrå­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.