Lig fun­det nær Holste­bro

BT - - NAF YHEDER -

Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti bjær­ge­de i går li­get af en mand, og vil end­nu ik­ke med­dele yder­li­ge­re om iden­ti­te­ten af den af­dø­de.

I marts for­svandt den 21- åri­ge sol­dat Jonas He­de­gaard Han­sen fra Holste­bros midt­by, da han var i by­en med nog­le ven­ner. Eft er­søg­nin­gen har væ­ret mas­siv fra bå­de po­li­ti og pri­va­te, men den un­ge sol­dat er ik­ke ble­vet fun­det. Eft er­søg­nin­gen har især væ­ret fo­ku­se­ret om­kring Storå­en, som går tværs gen­nem Holste­bro. Det vi­des end­nu ik­ke, om det er Jonas He­de­gaard Han­sen, der er fun­det død i Storå­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.