4- årig død ef­ter fald fra vin­due

Dø­de på ste­det, mens mo­de­ren var ude af lej­lig­he­den

BT - - NYHEDEF - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Ons­dag af­ten faldt en fi­re år gam­mel pi­ge ud ad et vin­due fra an­den sal i en lej­lig­hed på Øster­bro i Kø­ben­havn. Pi­gen dø­de på ste­det.

Na­bo­er og på­rø­ren­de har lagt ro­ser, lys og tuli­pa­ner på jor­den i ejen­dom­mens bag­gård. Det var her, den ba­re fi­re­åri­ge pi­ge blev fun­det liv­løs sent ons­dag af­ten, ef­ter at hun i en tragisk ulyk­ke var fal­det ud ad vin­du­et fra an­den sal.

Pi­gen var ons­dag af­ten ale­ne hjem­me i lej­lig­he­den i Ed­vard Gri­egs Ga­de, da hun krav­le­de op i vin­du­eskar­men og på ulyk­ke­lig­vis faldt ud. Pi­gen dø­de på ste­det, be­kræf­ter vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Po­li­ti Ove Bund­gård Lar­sen.

Iføl­ge po­li­ti­et var pi­gens mor gå­et et kort ær­in­de. Da hun kom hjem, ven­te­de der hen­de en for­æl­ders vær­ste ma­re­ridt.

» Det var pi­gens mor, der sam­men med nog­le af na­bo­er­ne fandt bar­net i bag­går­den og der­ef­ter slog alarm, « op­ly-

Det var her i Ed­vard Gri­egs Ga­de på det ydre Øster­bro, at en fi­re­årig pi­ge faldt ud ad vin­du­et ons­dag af­ten. Ulyk­ken ske­te på den an­den si­de af ejen­dom­men, ud til en pri­vat bag­gård.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.