’’

BT - - NYHEDER -

Hver gang So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vok­ser, spi­ser de alt om­kring sig. Men jeg tror på, at vi nok skal kla­re os

lønt­ilskud, og det op­tje­ner man ik­ke dag­pen­ge­ret af, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

» Jeg tu­de­de, da jeg fik mail fra Hanne i Aar­hus. Hen­des mand hav­de væ­ret læ­rer i man­ge år, men blev fy­ret i 2011. Han har søgt 700 job, og det har væ­ret alt fra læ­rer på An­holt til jord­bær­pluk­ker. Men han kan ik­ke kom­me i job. Nu er Han­nes job og­så ble­vet out­sour­cet. Jeg kun­ne bli­ve ved. Det ram­mer mig hårdt at hø­re fra al­le de

Pia Ol­sen Dyhr, for­mand for SF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.