Dra­bet på Anet­te Just

BT - - NYHE­DER - Fo­to: Scan­pix

Da den 28- åri­ge Anet­te Just den 21. au­gust 1990 klok­ken 23: 30 var ved at lå­se sig ind i sin op­gang på Høj­de­vej på Ama­ger, blev hun stuk­ket ned. To dren­ge så ger­nings­man­den gå nog­le skridt bag hen­de, hvor­ef­ter han smut­te­de med ind i op­gan­gen, in­den ho­ved­dø­ren luk­ke­de. In­de i op­gan­gen an­greb han Anet­te Just bag­fra med en kniv pres­set mod hen­des hals. Hun nå­e­de at rå­be om hjælp, in­den ger­nings­man­den stak hen­de fle­re gan­ge, gik ud af op­gan­gen og for­svandt spor­løst i ly af mør­ket med kni­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.