Dra­bet på Con­nie Bir­git­te Svend­sen

BT - - NYHEDER -

Den 51- åri­ge Con­nie Bir­git­te Svend­sen blev sid­ste gang set i li­ve om af­te­nen den 31. au­gust 1997, hvor hun gik hjem ef­ter en af­ten i by­en med nog­le ven­ner på Born­holm. Hun hav­de selv luk­ket morderen ind i lej­lig­he­den, hvor de drak kaf­fe og røg nog­le ci­ga­ret­ter. På et tids­punkt over­faldt gerningsmanden Con­nie Svend­sen og gen­nemtæ­ve­de hen­de, in­den hun til sidst blev kvalt i sit sove­væ­rel­se. Til trods for fund af drabs­man­dens dnapro­fil på nog­le ci­ga­ret­ter med bi­de­mær­ker, lyk­ke­des det ik­ke at fin­de gerningsmanden.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.