Po­kal- bold

BT - - TV- GUIDE -

Li­ver­pools im­po­ne­ren­de form­kur­ve i 2015 led et al­vor­ligt knæk, da de måt­te se sig slå­et af Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted, hvil­ket be­tød en af­spor­ing af kam­pen om top fi re. Der­for er aft enens kamp af den stør­ste be­tyd­ning for Li­ver­pool, der med en FA Cup- ti­tel kan red­de sæ­so­nen. Før­ste skridt på vej­en hed­der Aston Vil­la. Bir­m­ing­ham- klub­ben kom­mer til kam­pen fuld af selv­til­lid, eft er at Tim Sherwood fi k sin re­van­che over Tot­ten­ham med en Vil­la- sejr på 1- 0. 6’ EREN SØN­DAG 15: 55 LI­VER­POOL- ASTON VILA

En FA Cup- ti­tel kan red­de sæ­so­nen for Li­ver­pool.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.