Uskyl­den

BT - - TV- GUIDE -

I an­led­ning af mester­for­fat­te­rens bort­gang i en al­der af 83 år vi­ser DR2 lør­dag eft er­mid­dag fi lma­ti­se­rin­gen af Klaus Rifb jergs mo­der­ne klas­si­ker om ven­ska­bet mel­lem gym­na­sie­e­le­ver­ne Ja­nus og To­re. Ja­nus ser op til To­re, men da To­re fo­rel­sker sig i den dej­li­ge Hel­le, be­la­ster det de to gym­na­sie­ven­ners for­hold. Sam­ti­dig er Helles mor en be­reg­nen­de, ex­cen­trisk kvin­de, og da hun for­fø­rer To­re, får det tragi­ske føl­ger. I de sto­re rol­ler ses Sus­se Wold, Al­lan Ol­sen og Si­mo­ne Ben­dix. Edward Flem­m­ing har in­stru­e­ret fi lmen fra 1985.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.