Ja- dak til en mil­li­on kro­ner

BT - - TV- GUIDE -

Ja dak, ja dak og ja dak! Det bli­ver ab­so­lut for­nø­je­ligt, når Jacob Hau­gaard og Finn Nør­by­gaard ind­ta­ger de var­me sto­le i ’ Hvem vil væ­re mil­li­o­nær’. De to al­si­di­ge herrer har le­ve­ret smil til dan­sker­ne i åre­vis, og selv­om de ik­ke mø­des hver dag, fal­der de fuld­stæn­dig i hak, når det så en­de­lig sker. Der spil­les til for­del for Mu­skel­svind­fon­den og Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, og de fi­nur­li­ge jy­der ga­ran­te­rer et hund­re­de pro­cent for sjov og bal­la­de un­der­vejs! TV2 SØN­DAG 20.00 ’ HVEM VIL VÆ­RE MIL­LI­O­NÆR’

Ja dak, ja dak og ja dak! Jacob Hau­gaard og Finn Nør­by­gaard i ’ Hvem vil væ­re mil­li­o­nær’.

Fo­to: Hen­rik Oh­sten/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.