Land­mænd på pi­gej­agt

BT - - TV- GUIDE -

Jag­ten på kær­lig­he­den er be­gyndt for fem dan­ske land­mænd, der al­le sav­ner en kvin­de at de­le li­vet med. Vært Le­ne Bei­er er ta­get ud for at be­sø­ge mæn­de­ne, og med sig har hun fle­re hund­re­de bre­ve fra in­ter­es­se­re­de kvin­der, da har set mæn­de­nes præ­sen­ta­tions­vi­deo­er på tv. Se hvor­dan det går, når 21- åri­ge fyn­s­ke Chri­sti­an, 27- åri­ge Anders fra Jor­d­rup, 35- åri­ge Jørn fra Tøn­der, 43- åri­ge Ole fra Fre­de­ri­cia og 48- åri­ge Finn fra Brørup jag­ter den ene­ste ene. TV2 ONS­DAG 20.50 ’ LAND­MAND SØ­GER KÆR­LIG­HED’

27- åri­ge Anders fra Jor­d­rup sav­ner en kvin­de at de­le li­vet med og kig­ger sam­men med vært Le­ne Bei­er på bre­ve fra in­ter­es­se­re­de kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.