Fa­mi­li­en Dan­mark

BT - - TV- GUIDE -

Emi­lie på 20 år har kørt spi­ri­tus­kør­sel, så stem­nin­gen hos fa­mi­li­en Ra­me er på nul­punk­tet. Mor Mie vil ger­ne ta­ge kon­fron­ta­tio­nen med dat­te­ren, men det er ik­ke nemt, når Emi­lie ik­ke kom­mer hjem til ti­den.

TV2 MAN­DAG 20.50 FA­MI­LI­EN DAN­MARK – HELT PRI­VAT’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.