Sjov med tv

BT - - TV- GUIDE -

DR K er nu klar med et sprit­nyt quizpro­gram, der på un­der­hol­den­de vis og med mas­ser af hu­mor gør se­er­ne klo­ge­re på tv- me­di­et. Ane Cortzen er vær­ten, der hver uge får rig mu­lig­hed for at for­mid­le sin vi­den om og pas­sion for tv med ud­gangs­punkt i en mas­se skøn­ne, skø­re, over­ra­sken­de og tan­ke­væk­ken­de tv- klip fra he­le ver­den. To hold dy­ster mod hin­an­den. Og i rol­len som hold­kap­ta­j­ner har tv- quizzen slå­et klo­en i to le­gen­da­ri­ske tv- nør­der: Pro­gram­re­dak­tør Pal­le Strøm og Troldspej­lets man­ge­åri­ge vært og ani­ma­tions­eks­pert Jacob Ste­gel­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.