En­gelsk topbrag

BT - - TV -

Mester­skabs­fa­vo­rit­ter­ne Chel­sea ta­ger imod formstær­ke Man­che­ster Uni­ted i 33. spil­ler­un­de. José Mourin­hos mand­skab har lig­get num­mer 1 læn­ge, men de har haft spil­le­mæs­si­ge pro­ble­mer den se­ne­ste tid. Gæ­ster­ne kom­mer med en stor po­r­tion selv­til­lid, eft er at de bl. a. har slå­et Li­ver­pool og Man­che­ster Ci­ty i de­res se­ne­ste kam­pe. Fod­bold Ka­nal 5 og TV3+: 18.25

FB FBI- agen­ten Gra­cie Hart har få­et­få t tj tjan­sen som FBI's of­fi ci­el­le talskvin­de – men da hen­des ven­ner Stan og Che­ryl bli­ver kid­nap­pet i Las Ve­gas, må hun i ak­tion igen. Men spørgs­må­let er, om hun sta­dig har det i sig? For eft er at hun af­vær­ge­de en ter­r­orak­tion ved skøn­heds­kon­kur­ren­cen Miss Uni­ted Sta­tes, blev hun be­rømt og har brugt det me­ste af sin tid på at op­træ­de i tal­ks­hows og på at skri­ve au­to­gra­fer. Agent Catwalk 2 TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.