Ph. D. Cup 2015

BT - - TV -

En ele­fants hjer­ne er fem gan­ge stør­re end din. Be­ty der det så, at ele­fan­ter er klo­ge­re end os? Få sva­ret i pro­gram­met, hvor du får mu­lig­hed for at få mas­se­ret hjer­nen. Først med "De Dan­ske Hjer­ne­mester­ska­ber" – Ph. d. Cup fra DR's Kon­cert­hus - og til slut med pro­fes­sor Eske Wil­ler­s­levs eks­pe­di­tion i jag­ten på sva­ret på li­vets op­rin­del­se. DR2 Te­ma DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.