Roy­a­le min­der

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Dron­ning Mar­gret­he ser til­ba­ge på nog­le af de dan­marks­hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der fra hen­des le­ve­tid, der har sat sær­li­ge spor i hen­des erin­dring, og som har haft be­ty dning for hen­des op­fat­tel­se af Dan­mark og dan­sker­ne. Hvor­dan op­le­ver dron­nin­gen sit land og sit folk? Og hvor­dan er det at væ­re re­gent for os dan­ske­re? Dron­ning Mar­gret­he DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.