Mun­tre jy­der

BT - - TV -

Jacob Hau­gaard og Finn Nør­by­gaard ind­ta­ger sto­le­ne. De to herrer har le­ve­ret smil til dan­sker­ne i åre­vis, og selv­om de ik­ke ses hver dag, fal­der de fuld­stæn­dig i hak, når det så en­de­lig sker. Der spil­les til for­del for Mu­skel­svind­fon­den og Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, og de fi nur­li­ge jy­der ga­ran­te­rer et hund­re­de pro­cent for sjov og bal­la­de un­der­vejs! Hvem vil væ­re ...? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.