Hjælp hin­an­den

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Kan en­som­hed for­hin­dres, hvis vi læ­rer na­bo­er­ne at ken­de? Thomas Bla­ch­man har en am­bi­tiøs idé. En mis­sion om at be­kæm­pe en­som­he­den i Dan­mark og sty rke fæl­les­ska­bet blandt de men­ne­sker, vi bor om­kring. Bla­ch­mans drøm er at få na­bo­er til at ses, spi­se sam­men, hjæl­pe hin­an­den og ind­gå i stør­re fæl­les­ska­ber. Luk mig ind DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.