Quiz i Kol­ding

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Vi er ta­get til Tre­kan­t­om­rå­det. Her kom­mer vi in­den­for i en af Kol­dings ny­e­ste lej­lig­he­der i cen­trum af by­en. Her­eft er ta­ger vi tu­ren til Tved og et hus fra 1972 med ud­sigt over Kol­ding fj ord. Aft enens sid­ste bo­lig er i Skod­borg lidt uden for Vej­en. Her er tre fa­mi­li­er fl yt­tet sam­men på en gård med mas­ser af plads at bol­tre sig på. Ham­mer­slag DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.