’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Det er vig­tig for mig at væ­re en rol­lemo­del. Jeg sy­nes, det er en skam, når man ser folk for­an­dre sig. Det er der in­gen grund ti

hun ja til. På det tids­punkt var jeg ba­re så glad og tal­te ik­ke om an­det i den uge. Det hu­sker jeg al­tid på, og det vil jeg me­get ger­ne gi­ve til­ba­ge, « si­ger hun og slår fast:

» Det er vig­tig for mig at væ­re en rol­lemo­del. Jeg sy­nes, det er en skam, når man ser folk for­an­dre sig. Det er der in­gen grund til. Du skal væ­re den sam­me på vej op som på vej ned. Ba­re for­di jeg spil­ler ud­mær­ket ten­nis til ti­der be­ty­der det ik­ke,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.