Xabi og Ry­an i sam­me båd

Ry­an Jo­hn­son Laur­sen kok­se­de og ko­ste­de dyrt i po­kal­kam­pen mod FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU PO­KA­LEN, SE­MI­FI­NA­LE fo­re­gå­et un­der 24 ti­mer tid­li­ge­re i en brænd­varm hek­se­ke­del i Po­r­to.

Ry­an Jo­hn­son Laur­sen hav­de ik­ke haft man­ge bold­be­rø­rin­ger, før den ca­li­for­nisk­fød­te dan­sker som ba­ger­ste mand i Es­b­jerg- ge­led­det fum­le­de med bol­den og i sid­ste en­de lod sig tak­le af en il­ter Yous­sef Tou­touh. Tan­ker­ne røg straks til­ba­ge til fe­ri­e­van­te Portu­gal, Cham­pions Le­ague og stak­kels Xabi Alonso. For som i Xabi Alonsos til­fæl­de re­sul­te­re­de Ry­an Jo­hn­son Laur­sens fum­le­ri og­så i en scor­ing.

» Jeg får ik­ke helt styr på bol­den, og før jeg får set mig om, har Yous­sef ta­get den fra mig og er lø­bet ned mod mål, « sag­de en ry­stet Ry­an Jo­h­son Laur­sen om sit ka­ta­stro­fe­touch eft er kam­pen.

Mens Xabi Alonso er en ru­ti­ne­ret spansk ve­te­ran, er Ry­an Jo­hn­son Laur­sen sta­dig en ung mand med mas­ser at læ­re. Der­for var det hel­ler ik­ke ba­re så­dan li­ge at ryste den fa­ta­le hæn­del­se af sig.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg li­ge skul­le kom­me over den, og det tog lidt tid. For det er ik­ke no­get, jeg har prø­vet før. Det fal­der tungt, men man må ba­re kom­me vi­de­re og læ­re af det, så man i næ­ste kamp ik­ke la­ver det sam­me, « sag­de han.

Mens Alonso og re­sten af Bay­ern mand­ska­bet tab­te 3- 1 til FC Po­r­to, for­må­e­de Es­b­jerg at hi­ve en 1- 1 hjem. Der­med vend­te pres­sets lys en smu­le væk fra Ry­an Jo­hn­son Laur­sen igen.

» Vi er fa­vo­rit­ter nu. På hjem­me­ba­ne for­an et for­hå­bent­lig fyldt Blue Wa­ter kan til­sku­er­ne brin­ge os fremad til en for­hå­bent­lig fi na­le, « si­ger han.

FC Kø­ben­havns Yous­sef Tou­touh ( tv) kæm­per med Es­b­jergs Ry­an Jo­hn­son Laur­sen om bol­den. På lil­le fo­to: Si­tu­a­tio­nen på Esta­dio de Dragão, hvor Por­tos Ja­ck­son Mar­ti­nez sny­der Xabi Alonso.

Fo­to: Anders Kjær­bye/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.