DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TYR­KI­ET 1. LIG, KLOK­KEN 18: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

FC Kø­ben­havn har et akut pro­blem i an­gre­bet eft er An­dreas Cornelius’ al­vor­li­ge an­kel­ska­de man­dag aft en.

Iføl­ge book­ma­ke­ren Nor­di­cBet står pro­fi ler som Kasper Kusk, Las­se Vi­be og Uff e Bech klar til at snup­pe plad­sen i front for lø­ver­ne. Fak­tisk er Kasper Kusk helt ne­de i od­ds 3,10 på at spil­le i FC Kø­ben­havn eft er som­mer­fe­ri­en - mens Ni­ck­las Bendt­ner står i od­ds 20.

» Vo­res fa­vo­rit­ter er off en­si­ve dan­ske lands­holds­spil­le­re, som end­nu ik­ke er at fi nde i en stor in­ter­na­tio­nal klub. Blandt dem er Kasper Kusk, Las­se Vi­be og Uff e Bech, der al­le har den for­nød­ne kva­li­tet og er til at be­ta­le. Et spæn­den­de bud kun­ne og­så væ­re Vik­tor Fischer, som har brug for spil­le­tid eft er en lang ska­des­pau­se i Ajax. Han kun­ne må­ske over­ta­les til en le­je­kon­trakt på f. eks. et år, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.