1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top mod bund, hvor det er svært at se ret me­get an­det end en klar hjem­me­sejr. FCM har gjort rent bord i den­ne sæ­son på eget græs med 12 sej­re i 12 for­søg - og her i for­å­ret har det væ­ret på su­veræn vis med sam­let 9- 0 i de tre hjem­me­kam­pe. De får Pet­ter An­der­s­son og Jim Lar­sen til­ba­ge eft er ska­der, så man ud­over må­l­mand Jo­han Da­hlin er i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling. Sil­ke­borg for­sva­re­de for­fær­de­ligt i ne­der­la­get til FC Kø­ben­havn, og trods den po­int­mæs­si­ge opblom­string i for­å­ret, har man luk­ket for­bav­sen­de man­ge mål ind i det nye år.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.