3,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nær­mest in­tet har fun­ge­ret for Lyng­by si­den nytår. Spe­ci­elt off en­si­ven har skabt skræm­men­de lidt med søl­le to mål i seks for­årskam­pe, og tin­ge­ne bli­ver ik­ke bed­re af, at den su­veræ­ne top­sco­rer David Boysen sid­der over med ka­ran­tæ­ne, mens Pa­tri­ck Mor­ten­sen al­le­re­de har skre­vet kon­trakt med Sar­ps­borg fra eft er­å­ret og må­ske der­for hel­ler ik­ke har fun­det ni­veau­et i det­te for­år. Roskil­de er stær­ke de­fen­sivt med gam­le Su­per­liga- pro­fi ler som Anders Møller Christensen og Mor­ten Ber­tolt og har blot luk­ket tre mål ind i syv for­årskam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.