For­mand: Han bi­dra­ger ik­ke med no­get

BT - - NYHEDER -

MOD­STAND

Kris t en­de­mo­kra­ter­nes lands­for­mand Stig Grenov me­ner ik­ke, at Klaus Riskær Pe­der­sen har no­get at bi­dra­ge med i par­ti­et.

Be­sty­rel­sen for Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne i Kø­ben­havns Stor­kreds har in­vi­te­tet Klaus Riskær Pe­der­sen til at stil­le op som fol­ke­tings­kan­di­dat for par­ti­et. Men al­le­re­de in­den Riskær selv har sagt ja til in­vi­ta­tio­nen, bli­ver ini­ti­a­ti­vet mødt af mod­stand fra par­tiets lands­for­mand. Det ske­te i Ra­dio24­syv Mor­gen i går.

» Det er en de­mo­kra­tisk ret for vo­res po­li­ti­ske af­de­ling i Kø­ben­havn at in­vi­te­re til en sam­ta­le, og det er det, jeg kan for­stå, at der er sket, « si­ger Stig Grenov.

Di­rek­te ads­purgt om den bed­ra­ge­ri­døm­te er­hvervs­mand vil ha­ve no­get at til­by­de par­ti­et, ly­der sva­ret:

» Nej. Det er det kor­te svar. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.