Ridderkors

BT - - NYHEDER -

Ord­ner på stri­be til dan­ske sports- og kul­tur­per­son­lig­he­der i for­bin­del­se med Dron­nin­gens fød­sels­dag. Blandt an­dre Thomas Bjørn, Hanne- Vi­be­ke Holst ( fo­to) og Thomas Vin­ter­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.