Er ele­fan­ter klo­ge­re end os?

BT - - NYHEDER -

Hvad er forsk­ning, hvis det ik­ke kom­mer ud til folk? I aft en skal vi fi nde den bed­ste for­mid­ler blandt dem, der har skre­vet en ph. d. De skal på sce­nen for­an me­re end 300 men­ne­sker, sne­se­vis af ka­me­ra­er og tre dom­me­res be­døm­mel­se af de­res forsk­nings­pro­jekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.