Sort af­vik­ling

BT - - NYHEDER -

Vi­den­ska­ben vi­ser, at mindst to tred­je­de­le af al­le kend­te fo­re­kom­ster af olie, kul og gas skal bli­ve i un­der­grun­den, hvis den glo­ba­le op­varm­ning skal hol­des un­der to gra­der cel­si­us. Fort­sæt­ter vi uæn­dret ad det nu­væ­ren­de spor, er der 17 år og 247 da­ge til, at vi når græn­sen for, hvor me­get CO2 klo­den kan tå­le. Vi ta­ler ik­ke læn­ge­re om en fj ern frem­tid.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.