Cy­kel­kol­laps

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Kom­mu­ne af­sat­te 40 mil­li­o­ner kro­ner til by­cy­kel­pro­jek­tet(...) Nu er det endt med, at pro­jek­tet er kol­lap­set. Le­ve­ran­dø­ren af cy­kel­løs­nin­gen kun­ne ik­ke le­ve op til kra­ve­ne om at få de so­fi sti­ke­re­de by­cyk­ler klar til brug. Mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner er al­le­re­de spildt. End­nu et kom­mu­nalt fan­ta­si­fo­ster er klap­pet sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.