’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

De­mo­kra­ti, li­ge­stil­ling, re­li­gions­fri­hed, to­le­ran­ce og yt­rings­fri­hed (...) er ik­ke op­stå­et som føl­ge af, men på trods af tra­di­tio­nel kri­sten­dom og de sto­re kir­ke­in­sti­tu­tio­ner

JENS- AN­DRÉ HER­BE­NER, ad­junkt, cand. mag., mag. art. i re­li­gions­hi­sto­rie og se­mi­tisk fi­lo­lo­gi, SDU,

i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.