47- årig fængs­let for ge­værtrus­sel

BT - - NYHEDER -

En 47- årig mand blev i går va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger, ef­ter at han tors­dag blev an­holdt i Kon­ger­s­lev sy­døst for Aal­borg for at true en 35- årig kvin­de med et ge­vær, skri­ver nord­jy­ske. dk. Man­den blev frem­stil­let i et del­vist luk­ket grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Aal­borg. Her kom det frem, at han li­der af en psy­kisk syg­dom, og de fi­re uger der­for skal til­brin­ges på en psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.